a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us
  /  การศึกษา   /  สถานการณ์การศึกษาของไทย

สถานการณ์การศึกษาของไทย

ระบบการศึกษาของไทยมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นไปตามรูปแบบ ‘จากบนลงล่าง’ ที่เน้นการท่องจำ และไม่สามารถพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับสภาวะเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 ได้

ชมรมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) ได้เชิญคุณโจนัส โคบลิน ผู้ก่อตั้งของเราไปเป็นส่วนหนึ่งของการเสวนากับนักกิจกรรมของไทยคือ คุณเนติวิทย์ โชติพัฒน์ไพศาล และคุณเกลน ชาเตอลิเยร์ (ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ สถานการณ์การศึกษาของไทย ส่วนหนึ่งของการอภิปรายในครั้งนี้ เราได้นำเสนอผลการเรียนรู้ของ Sprouts Learning จากการ สำรวจโรงเรียนไทยโดย Sprouts ในระหว่างปี 2559 – 2560 ซึ่งเราทำการสำรวจเด็กนักเรียนจำนวน 4,000 คนที่มีอายุระหว่าง 11 –  19 ปีจากทั่วประเทศไทย

ดาวน์โหลด รายงานฉบับเต็มจากกิจกรรม หรือเข้าชม ข้อมูลของการสำรวจปี 2017 ได้ที่นี่ คำถามสำรวจ ได้รับการประชาสสัมพันธ์ผ่านหน้าเพจ Facebook ของ Sprouts ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560

ที่มารูปภาพ: wikipedia